Przedszkola czynne w wakacje!

2 czerwca 2020do10 czerwca 2020

Szanowni Państwo !

     Informuję, że w czasie wakacji wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, będą otwarte dla swoich przedszkolaków. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, unikamy rotacji dzieci między placówkami dostosowując się jednocześnie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, obowiązujących w czasie pandemii COVID – 19.

Przypominam, że w okresie wakacyjnym przedszkola będą czynne od 6:30 do 16:00. Liczba miejsc w przedszkolnych salach będzie nadal ograniczona.

Jednocześnie informuję, że każde z przedszkoli będzie nieczynne przez okres dwóch tygodni w związku z wcześniej planowanymi remontami i pracami związanymi z poprawą warunków sanitarnych oraz przygotowaniem placówki do nowego roku szkolnego.

Harmonogram zamknięcia przedszkoli:

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  – od 01.07. do 17.07.

Przedszkole nr 2 „Miś” – od 17.08. do 31.08,

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” – od 17.08. do 31.08

 

W pozostałym okresie wakacyjnym placówki są do Państwa dyspozycji.

Proszę o składanie deklaracji uczęszczania dzieci w czasie wakacji do dnia 10 czerwca 2020 r. w kancelariach przedszkoli.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości proszę o kontakt z dyrektorami poszczególnych placówek.

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Słupcy, tel.: 63 275 14 05, e mail: przedszkole1.slupca@op.pl

Przedszkole nr 2 „Miś” w Słupcy, tel.: 63 275 19 15, e mail: p2slupca@p2slupca.pl

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy, tel.: 63 275 27 19, e mail: przedszkole-jarzebinka@wp.pl

 

Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125