Pani Agnieszka Orchowska pozostaje dyrektorem szkoły

Na podstawie przepisów szczególnych dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty Burmistrz Słupcy przedłużył Pani Agnieszce Orchowskiej powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Słupcy na okres do 31 sierpnia 2021 roku.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125