Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dn. 14 kwietnia 2020 r., z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, burmistrz Michał Pyrzyk i zastępca burmistrza Jacek Szczap, uczcili poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w Alei Katyńskiej, pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej,

Na przełomie kwietnia i maja 1940 roku, na polecenie Stalina, NKWD dopuściło się zbrodni na polskiej inteligencji wojskowej. Strzałem w tył głowy zostało zabitych co najmniej 21 768 obywateli polskich.

Pośród ofiar byli  też mieszkańcy Słupcy i powiatu słupeckiego: Byli to: oficerowie Wojska Polskiego – podpułkownik Antoni Szypowski, kapitan Tadeusz Parys, kapitan Antoni Janik, porucznik Jerzy Szeluto, porucznik Stanisław Anglik; policjanci: komisarz  Alfred von Koehne, aspirant Stanisław Karolczak, aspirant Stanisław Solczyński, aspirant Stanisław Batorski, aspirant Piotr Górski, aspirant  Edward Parus, aspirant Franciszek Rybicki, aspirant Walenty Bartkowiak,  aspirant Adam Makowski, aspirant Józef Zelek, aspirant Franciszek Jasiak.

Przez wiele lat zbrodnia katyńska była ukrywana przez władze PRL, zakazano w ogóle o niej mówić i publikować jakiekolwiek informacje. Mówienie o zbrodni uważano za wrogą propagandę skierowaną przeciwko władzom PRL, a szczególnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Za mówienie o zbrodni groziły surowe sankcje. Pomimo, że wszystkie fakty historyczne wskazywały na to, że zbrodni dokonało NKWD, to władze PRL i Związku Radzieckiego  przez kilkadziesiąt lat obarczały winą za dokonanie zbrodni Niemcy. W wyniku przemian ustrojowych w Związku Radzieckim i powstałej w 1991 roku Rosji, po wielu latach zakłamań i wypierania się prawdy historycznej, władze Rosji przyznały się do popełnienia przez Związek Radziecki zbrodni w Katyniu.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125