Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie „Eko-Bajka”

24 kwietnia 2020
09:00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

ogłasza konkurs pod hasłem „Eko-Bajka”

 Przedmiotem  konkursu jest napisanie bajki, opowiadania wraz z ilustracjami, których tematem głównym jest dbałość o środowisko przyrodnicze i jego ochronę w naszym mieście lub jego okolicach.

 

Celem konkursu jest upamiętnienie 730. rocznicy lokacji Miasta Słupcy, kształtowanie właściwych postaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego, rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów, rozwój własnej osobowości, umiejętności literackich i plastycznych.

REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz młodzieży ze szkół średnich.           
  2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
  3. Tekst w ilości nieprzekraczającej 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Utwór powinien zawierać ilustracje.
  4. Termin składania prac mija 24 kwietnia 2020 r.
  5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać szkołę oraz klasę, której uczestnik jest uczniem.
  6. Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, ul. Mickiewicza 24.
  7. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
  8. Ogłoszenie wyników i spotkanie z autorami prac nagrodzonych nastąpi w dniu 28.05.2020 r. w siedzibie biblioteki o godz. 10.00
  9. Prace przechodzą na własność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i nie będą odsyłane.

     10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć – zawierających wizerunek uczestnika – zarejestrowanych podczas konkursu.

    11. Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży (poniżej 18 roku życia) wymagana  jest zgoda z klauzulą informacyjną podpisana przez rodziców albo opiekunów.

    12.Zgoda z klauzulą informacyjną znajduje się w Załączniku na stronie internetowej biblioteki http://www.bibliotekaslupca.pl/2020/03/16/konkurs-na-eko-bajke/  

  1. Wybrane z nagrodzonych prac zostaną odczytane podczas ogłoszenia wyników.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125