30 laptopów do zdalnej nauki przekazano.

Uczniom słupeckich szkół zostało przekazanych 30 laptopów do zdalnej nauki. Zakup komputerów dla uczniów sfinansowany został w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125