PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUPCY INFORMUJE

ON.HK.424.14.2020
Słupca, dnia 31 marca 2020 r.

wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w związku z wystąpieniem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informuje, iż w celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 pomocne może być odkażanie różnego rodzaju pomieszczeń, obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych.
Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego środki stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powinny zawierać aminy IV rzędowe, etanol i podchloryn sodu. Nie należy stosować do dezynfekcji preparatów zawierających formaldehyd, bowiem wykazuje działanie kancerogenne.
Z uwagi na to, iż środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych, pracownicy przy stosowaniu tych środków winni być odpowiednio zabezpieczeni. Ponadto dezynfekcję przestrzeni publicznych należy przeprowadzać w czasie, gdy w miejscach publicznych nie będzie innych osób.

(podpisał)
PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy
(podpis nieczytelny)
lek. med. Zygmunt Jasiński

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125