XII sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.12.2020

Słupca, dnia 23 marca 2020 r.

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 – druk nr 1.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca ze środków na doskonalenie zawodowe oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane – druk nr 2.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” – druk nr 3.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Słupca porozumienia międzygminnego – druk nr 4.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 5.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 8.
10. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady
/Andrzej Szymkowiak/

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125