Jest porozumienie – od dziś jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym.

W ramach wypełniania ustawowych obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Słupcy, w dniu 02.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy podpisane zostało porozumienie dotyczące dalszego funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Burmistrzem Miasta Słupcy Panem Michałem Pyrzykiem przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Mirosławy Koziorowskiej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Słupcy reprezentowaną przez Wiceprezesa OSP w Słupcy druha Piotra Rogowicza i Skarbnika OSP w Słupcy druha Jana Rzeszewskiego a Komendantem Powiatowym Państwowej Strażą Pożarnej w Słupcy st. bryg. mgr inż. Rafałem Chmielem. Podpisanie porozumienia rozpoczyna procedurę przystąpienia jednostki OSP w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest kontynuacją porozumienia podpisanego 5 lat temu w dniu 04.02.2015 r.
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy stanowiący integralna część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, funkcjonuje w Polsce od 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125