Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia

Załącznik do zarządzenia Nr 108/2019
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 do 27 grudnia 2019r. wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca, dla której urządzona jest księga wieczysta KN1S/00002810/3 przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze przetargowej.

Oznaczenie nieruchomości – 2296/4

Obszar w [m2] – 3749

Położenie nieruchomości – ul. Armii Krajowej

Przeznaczenie nieruchomości – Usługi sportu i rekreacji oraz usługi oświaty

Wysokość minimalnego czynszu rocznego za dzierżawę w zł netto – 29 300

Czas trwania umowy – 10 lat

Oddanie w dzierżawę przedmiotowego terenu odbędzie się na podstawie pisemnego przetargu ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność oświatową w celu wybudowania budynku i prowadzenia w nim działalności oświatowej.

Do ustalonego w umowie czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2021r.

Słupca, 14 listopada 2019r.

print

Pobierz załącznik

  • pdf Wykaz dzierżawa
    Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia
    Data dodania: 5 grudnia 2019 10:58 Wielkość pliku: 328 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125