OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż przyczepy lekkiej

Słupca, dnia 29.11.2019r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja)
na sprzedaż przyczepy lekkiej

Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest przyczepa lekka marki SAM, stanowiąca mienie Gminy Miejskiej Słupca.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model – SAM.
Rodzaj pojazdu – Przyczepa lekka, skrzyniowa z opończą
Nr rejestracyjny – PSL C904
Rok produkcji – 2003
Nr identyfikacyjny (VIN) – SWH2350S13B008584
Przyczepa jest używana.
Aktualne badania techniczne.
Aktualne ubezpieczenie OC.
Cena wywoławcza przyczepy wynosi: 600,00 zł
Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca, sala nr 207.
Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Gmina Miejska Słupca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanej przyczepy.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przyczepy najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi przynajmniej jedno postąpienie.
Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Przyczepę można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kozielski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej – tel. 607-770-189 lub 63/277-27-27 wew. 229.

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl oraz www.bip.slupca.pl

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125