OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja)  na sprzedaż ciągnika rolniczego

Słupca, dnia 29.11.2019r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja) 
na sprzedaż ciągnika rolniczego
Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest ciągnik rolniczy marki Ursus Ostrówek K 162., stanowiący mienie Gminy Miejskiej Słupca.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model – URSUS Ostrówek K 162.
Rodzaj pojazdu – Ciągnik rolniczy
Nr rejestracyjny – PSL 5CL8
Rok produkcji – 1992
Nr identyfikacyjny (VIN) – 658403
Pojemność silnika – 3120,00 cm3
Wskazanie licznika – 3076 mtg
Ciągnik rolniczy jest używany.
Aktualne badania techniczne.
Aktualne ubezpieczenie OC.
Cena wywoławcza ciągnika rolniczego wynosi: 19.400,00 zł
Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca, sala nr 207.
Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Gmina Miejska Słupca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego ciągnika rolniczego.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia ciągnika rolniczego najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi przynajmniej jedno postąpienie.
Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Ciągnik rolniczy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kozielski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej – tel. 607-770-189 lub 63/277-27-27 wew. 229.
Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl oraz www.bip.slupca.pl
Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125