OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja)  na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t 

Słupca, dnia 29.11.2019r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza ustny przetarg (licytacja) 
na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t 
Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy do 3.5t marki Volkswagen Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t, stanowiący mienie Gminy Miejskiej Słupca.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model – VOLKSWAGEN Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t.
Rodzaj pojazdu- Samochód ciężarowy do 3.5t
Nr rejestracyjny – PSL X904
Rok produkcji – 2003
Nr identyfikacyjny (VIN) – WV2ZZZ7HZ4X003115
Pojemność silnika – 1896,00 cm3
Przebieg – 354 tys. km
Samochód jest używany.
Aktualne badania techniczne.
Aktualne ubezpieczenie OC.
Cena wywoławcza samochodu ciężarowego wynosi: 9.717,00 zł
Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, sala nr 207.
Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Gmina Miejska Słupca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi przynajmniej jedno postąpienie.
Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kozielski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej – tel. 607-770-189 lub 63/277-27-27 wew. 229.
Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl oraz www.bip.slupca.pl
Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125