Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie działa na rynku od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów.

Obecna działalność obejmuje m.in:

  • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym dotacji unijnych,
  • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie:http://www.arrkonin.org.pl/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125