Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.11.15

BRM.0012.16.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 listopada 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.11.15

BRM.0012.16.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26 listopada 2019 r. (tj.wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125