Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

BRM.0012.15.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 4 listopada 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i na drogach.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. .. –odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2020 rok – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Promenadzie – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2019 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2020 rok – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – druk nr 12.
4. Przedstawienie informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 13).
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.10.30

BRM.0012.15.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia  27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 05 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję|:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. .. –odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2020 rok – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Promenadzie – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2019 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2020 rok – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – druk nr 12.
3. Przedstawienie informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 13).
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125