Ogłoszono konkurs na logo obchodów 730-lecia lokacji Miasta Słupcy

2 grudnia 2019
12 grudnia 2019

Przedmiotem konkursu jest projekt LOGO czyli znaku graficznego, który obecny będzie na publikacjach, plakatach i imprezach związanych z 730-leciem Lokacji Miasta Słupcy w 2020 roku. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę.
Praca konkursowa powinna zawierać projekt w wersji elektronicznej TYLKO I WYŁĄCZNIE w pliku JPG, JPEG o wysokiej rozdzielczości wykonany przez Uczestnika oraz kopię – fotografię na papierze fotograficznym. Niedopuszczalna jest inna elektroniczna forma projektu, a więc pliki graficzne programów COREL, InDesign, Paint czy innych.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców z terenu powiatu słupeckiego i nie jest podzielony na kategorie wiekowe. Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzież (poniżej 18 roku życia) wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
Uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczyć plik LOGO do Miejskiego Domu Kultury w terminie do 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek) do godziny 15.00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Prace konkursowe można również nadesłać pocztą na adres Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca. Uwaga! Decyduje data DORĘCZENIA przesyłki w terminie określonym w regulaminie. Przesyłki dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów wyróżnionym uczestnikom konkursu nastąpi w czwartek 12 grudnia o godzinie 16.00 na uroczystym spotkaniu podsumowującym, połączonym z wystawą prac w holu MDK. Regulamin i wszystkie potrzebne formularze znajdą Państwo w załączniku.

KONKURS NA LOGO 730-LECIA MIASTA

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125