Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjno – edukacyjne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy
zaprasza przedsiębiorców
na spotkanie informacyjno – edukacyjne
z zakresu Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split payment).

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Słupcy – sala 301.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) to rozwiązanie prawne dotyczące szczególnego sposobu dokonywania płatności, za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT.
Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na :
– kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz
– kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy/SKOK, powiązany z rachunkiem VAT.
Mechanizm podzielonej płatności w obecnie obowiązującym kształcie ma charakter dobrowolny. Z dniem 1 listopada 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w ww. zakresie dotyczące obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ze względów organizacyjno – logistycznych prosi się o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu w Sekretariacie Urzędu Skarbowego w Słupcy, pod numerem telefonu 63 274-39-60 lub na adres e-mail us.slupca@mf.gov.pl.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125