Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Do Arboretum w Kórniku pojechali młodzi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy. To kontynuacja zadania: „Jedyneczki z ekologią za pan brat”- kompleksowa edukacja ekologiczna tj. konkurs wiedzy, fotograficzny i dwa wyjazdy na zielona szkołę uczniów publicznej SP 1 w Słupcy dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W środę 25 września wzięli oni udział w zielonych warsztatach oraz lekcjach.
W części terenowej uczestnicy zbierali materiał roślinny zwiedzając ogród, ucząc się rozpoznawania roślin i odróżniania roślin trujących , a w sali edukacyjnej albo przygotowywali z zebranego materiału i innych elementów kartki okolicznościowe, ozdoby, zakładki do książek itp. albo pracowali  m.in z użyciem mikroskopów wypełniając karty pracy.

Na zakończenie odbyła się gra terenowa dla wszystkich uczestników wycieczki polegająca na znalezieniu skarbu w pięknym ogrodzie Arboretum. A nie było to łatwe zadanie jak się okazało…

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza, dlatego tak ważne są tego typu zadania. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. To chcemy przez takie projekty osiągnąć i mamy nadzieję, że to się udaje. Na pewno tak jest!

Iwona Śruba-Czechowska

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

 Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

Młodzi ekolodzy z SP 1 w Arboretum w Kórniku

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125