Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.09.19

BRM.0012.14.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie możliwości i zasad współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z miejskimi szkołami podstawowymi, na podstawie bieżących przepisów prawnych.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupca a Miastem Konin w sprawie organizowania i funkcjonowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
h. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2019 roku – druk nr 9.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 10.
j. Projekt uchwały w sprawie
5. Przedstawienie informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków (druk nr 11,12,13,14).
6. Informacja o wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy i Sądu Okręgowego w Koninie (druk nr 15,16).
7. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.09.19

BRM.0012.14.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 24 września 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupca a Miastem Konin w sprawie organizowania i funkcjonowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
h. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2019 roku – druk nr 8.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 10.
3. Przedstawienie informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków (druk nr 11,12,13,14).
4. Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy i Sądu Okręgowego w Koninie (druk nr 15,16).
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125