Dotacja na poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacje fotowoltaiczne

Na prośbę Fundacji Dar Oze zamieszczamy informację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania do 90% na poprawę efektywności energetycznej budynków dla właścicieli budynków jednorodzinnych/ dwurodzinnych oraz o możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania 800.000 zł na instalacje fotowoltaiczne  dla rolników.
„Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 800.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.
Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszoną energetykę, więc bardzo nas cieszy że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 06.12.2019.

Ważne!
Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania, może być taka sytuacja że, gdy wyczerpie się alokacja środków, dotacje zostaną wstrzymane. Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania.
Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu. Nasz zespół
tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną na własny użytek samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej. Nie kupuj
energii elektrycznej od zakładu energetycznego, produkuj ją samemu. Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont własnego budynku z programu Czyste Powietrze.
Będziemy pracowali dla Państwa do uzyskania sukcesu, oraz będziemy do państwa dyspozycji od podpisania umowy aż po
rozliczanie projektu. Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalację fotowoltaiczną, oraz każda osoba indywidualna,
która chce uzyskać dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o kontakt telefoniczny
na poniższe numery telefonów.
Kontakt:
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl

Dariusz Skrobisz: 575 475 306 , info@fundacjadaroze.pl

Asystentka Irena Chomicka 575 887 402,  785 016 778 , irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125