Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.06.18

BRM.0012.13.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 24 czerwca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie kalendarium uroczystości i imprez organizowanych w Słupcy w 2019r.
3. Omówienie funkcjonowania systemu oświaty w okresie przejściowym, w związku z wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej – analiza zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2018 rok – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 11.
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.06.18

BRM.0012.13.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2018 rok – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 11.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/


print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125