Konkurs na wianek świętojański

23 czerwca 2019

Regulamin konkursu na wianek  świętojański

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta w Słupcy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą wziąć w nim udział, bez ograniczenia wieku i płci.
 2. Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji  Nocy Świętojańskiej,

– aktywizacja społeczno – kulturalna.

 1. Przedmiot konkursu: wianek świętojański, wykonany z materiału roślinnego.
 2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.
 3. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora,
 4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 5. Termin: wianki należy przynosić w dniu 23.06.2019r. od 17:00 do 2000 na miejsce specjalnie do tego wyznaczone w czasie trwania imprezy.

OCENA I NAGRODY

 1. Wianki dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Kryterium oceny:

– staranność wykonania,

– dobór różnorodnych gatunków ziół i kwiatów

– zgodność z wymogami regulaminu,

– ogólne wrażenie artystyczne,

– estetyka wykonania.

 1. Komisja przyzna 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.06.2019r. przed puszczeniem wianków na wodę podczas Nocy Świętojańskiej.
 3. Protokół z posiedzenia jury oraz zdjęcia nagrodzonych wianków zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz facebooku Organizatora.

 

Konkurs na wianek świętojański

Konkurs na wianek świętojański

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125