Informacja o dodatku energetycznym

Informacja
Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne od dnia 01 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r. (MP.2019 poz.402) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 – 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osobą, która:
1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.,
2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wszelkich informacji związanych z dodatkiem energetycznym udziela Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta w Słupcy, pok. 103,104 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125