Szkolenie dotyczące wnioskowania o granty

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o powierzenie grantów w ramach:

• Naboru Nr 4/2019/G – 1.2 LSR tj.: „Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN”

• Naboru Nr 5/2019/G – 3.1 LSR tj.: „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

• Naboru Nr 6/2019/G – 3.2 LSR tj.: „Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

• Naboru Nr 7/2019/G – 3.3 LSR tj.: „Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”

zapraszamy na szkolenie w zakresie zasad powierzenia grantu, wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz pozostałych dokumentów.
Termin: 08 kwietnia 2019 r., godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Słupca, ul. Plac Szkolny 16a,
Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” [I piętro nad marketem „Biedronka”]

Wszyscy uczestniczy otrzymają zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Uwaga ! Zapisy tylko telefonicznie do 05 kwietnia 2019 r.,pod numerem +48 512 962 200, liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125