Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.03.20

BRM.0012.10.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 25 marca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza ceny energii cieplnej dostarczanej mieszkańcom przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2018 roku – druk nr 1.
b) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2018 rok – druk nr 2.
c) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – druk nr 3.
d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 4.
e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk 5.
f) Wytypowanie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.03.20

BRM.0012.10.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26 marca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2018 roku – druk nr 1.
b) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2018 rok – druk nr 2.
c) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – druk nr 3.
d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 4.
e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk 5.
f) Wytypowanie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125