IV sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.4.2019

Słupca, dnia 20 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
IV sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

28 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z 2018 roku – druk nr 1.
6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2018 – druk nr 2.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 5.
10. Powołanie na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie IV sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125