Rejestr działalności regulowanej

REJESTR

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Słupcy [art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. 2013.1399 j.t./].

 1. Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów, NIP 665-181-26-99, REGON 310033956, odpady komunalne o kodach: 20 01 08, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, nr rejestrowy DGM.RDR.1.2012.
 1. Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka, Osiedle Niepodległości 13/53, 62-400 Słupca, NIP 665-164-95-41, REGON 300283520, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy RDR.2.2012.
 1. IGLESPOL Z. IGLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska 14, 62-300 Września, NIP 786-15-93-978, REGON 634470166, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 21 23*, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy RDR.3.2012
 1. Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o., Piotrowice ul. Malinowa 24g, 62-400 Słupca, NIP 608-00-81-540, REGON 300970686, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 21*, 20 21 23*, 20 01 28, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy RDR.4.2012.∗

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 15 lutego 2019 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 23, 62 – 420 Strzałkowo, NIP 667-00-09-058, REGON 310272359, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy RDR.5.2012. *

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 27 stycznia 2014 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, NIP 6652963271, REGON 301634884, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.6.2012.
 1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. zo.o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz, ul. Zajazd 23, 62-800 Kalisz, adres  korespondencyjny: Niedźwiady 38, 62-800 KaliszNIP 618-00-30-387, REGON 250029837, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 0 1 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.7.2012.
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz, NIP 777-000-82-48, REGON 632098277, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 21 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01, 27*, 20 0 1 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.8.2012

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 29 listopada 2021 roku w związku  z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 665-000-12-14, REGON 310018543, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 0 1 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.9.2012
 1. CRP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością os. Orła Białego 51/5 61 – 251 Poznań NIP 782-24-17-439, REGON 300728057, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.10.2012 

 *wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 22 listopada 2021 roku w związku  z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Zakład Handlowo – Usługowy Eko – Skórtex Angelika Ligocka ul. Wrzesińska 77, Tomice, 63 – 308 Gizałki NIP 617-146-53-93, REGON 251581152, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy6233.1.11.2012.*

 *wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 13 lutego 2015 roku w związku  z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Usługi Komunalne Paweł Blejwas 62-400 Słupca, Os. Niepodległości 11/6, NIP 667-126-68-11, REGON 310286692, odpady komunalne o kodach: 15 01 02, 17 01 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99,  nr rejestrowy 6233.1.1.2013.*

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 30 grudnia 2021 roku w związku  z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., 62 – 610 Sompolno, ul. Piotrkowska 39, NIP 666-00-03-887, REGON 311080343, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 36, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.2.2013.∗

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 05 kwietnia 2018 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 62 – 561 Ślesin, ul. Spokojna 10, NIP 6652988472, REGON 302019365, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 36, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy 6233.1.3.2013. 

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 20 października 2021 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości

 1. Usługi Transportowe Sylwester Szymanowski, 62 – 800 Kalisz, Marii Konopnickiej 14/16/4 NIP 6181051440,  REGON 250580742, odpady komunalne o kodach:  20 01 10, 20 01 11, nr rejestrowy 6233.1.4.2013.

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 04 sierpnia 2015 roku w związku  z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości.

16. EKO – KONTENER Przemysław Pieczyński , 62 – 504 Konin, Rumin 111, NIP 665-25-81-977, REGON 311610723, odpady komunalne o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 nr rejestrowy DPO.6233.1.1.2020., z dn. 03.02.2020 r.

17. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, 62 – 402 Ostrowite, ul. Lipowa 2, NIP 667-17-77-598, REGON 384963850, odpady komunalne o kodach: 02 01 04, 10 11 81*,10 13 10, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 01 11*, 16 08 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08,17 06 01*,17 06 05* 17 08 02, 17 09 04, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16, 19 01 18, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.2.2020., z dn. 04.02.2020 r.

18. Grzegorz Rutkowski PHU GRE–PAL Grzegorz Rutkowski , 62–500 Konin, ul. 3 Maja 43/12, NIP 665 194 29 01, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06* 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*,17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03 , 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.3.2020., z dn. 06.02.2020 r.

19. PreZero Service Centrum sp. z o. o., 99 – 300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, NIP 7750000516odpady komunalne o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 03*, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 16 03 80, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 05 05, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 09 01*, 16 09 02*, 16 09 03*, 16 09 04*, 16 10 01* 16 10 02, 16 10 03*, 16 10 04, 16 11 01*, 16 11 02, 16 11 03*, 16 11 04, 16 11 05*, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01  81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10* 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01* 17 08 02, 17 09 01*,17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 81, 18 01 82*, 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08, 19 01 02, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 12, 19 01 13*, 19 01 14, 19 01 15*, 19 01 16, 19 01 17*, 19 01 18, 19 01 19, 19 01 99, 19 02 03, 19 02 04*, 19 02 05*, 19 02 06, 19 02 07*,19 02 08*, 19 02 09*, 19 02 10, 19 02 11*, 19 02 99, 19 03 04*, 19 03 05, 19 03 06*, 19 03 07, 19 04 01, 19 04 02*, 19 04 03*, 19 04 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 06 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 06*, 19 08 07*, 19 08 08*, 19 08 09, 19 08 10*, 19 08 11*, 19 08 12, 19 08 13*, 19 08 14, 19 08 99, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 03*, 19 10 04, 19 10 05*, 19 10 06, 19 11 01*, 19 11 02*, 19 11 03*, 19 11 04*, 19 11 05*, 19 11 06, 19 11 07*, 19 11 99, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 06*, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 19 13 01*, 19 13 02, 19 13 03*, 19 13 04, 19 13 05*, 19 13 06, 19 13 07*, 19 13 08, 19 80 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01  26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO 6233.1.4.2020., z dn. 04.11.2020 r.

  1. Ośrodek Badawczo Rozwojowy ZielonaEnergia.Konin Sp. z o. o., 62 – 510 Konin, Sulańska 3a, NIP 6653032178odpady komunalne o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01  81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10* 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01* 17 08 02, 17 09 01*,17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01  26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.1.2021., z dn. 19.02.2021 r.
  1. FBSerwis SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa NIP 5272676062odpady komunalne o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.2.2021.

*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 03 listopada 2021 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości.

 1. „ZGO-NOVA” Sp. z o. o. Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63 – 200 Jarocin, NIP 617-218-64-65odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01  26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*,  20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99,  nr rejestrowy DPO.6233.1.1.2022., z dn. 31.08.2022 r.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125