Dotacja dla klubów sportowych

18 lutego 2019do28 lutego 2019
18 lutego 2019do28 lutego 2019

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka jest organizatorem programu dotacji dla klubów sportowych „Przez sport do zdrowia 2018”.

Celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji wynosi 15 000 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe, które prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym dla kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe.

Wszystkie kluby sportowe, które spełniają powyższe warunki zapraszamy do składania wniosków – do 28 lutego 2019 r.

Więcej informacji na stronie:http://www.przyjaznyswiat.org.pl/przez-sport-do-zdrowia-2018/?fbclid=IwAR2MPKhVXnzBAnjamshHbiwdWiMCGCkp9CqrN5w-h63dRjGlU7T-1BgaIuo

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125