Zgłaszanie imprez niemasowych

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teksy jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Organizator imprezy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany do powiadomienia Burmistrza Miasta o planowanym przeprowadzeniu imprezy.

Wniosek do pobrania TUTAJ

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125