Sprawdzamy czym palą mieszkańcy Słupcy w piecach.

Sprawdzamy czym palą mieszkańcy Słupcy w piecach.

           W dniach od 19 do 30 listopada 2018 roku z upoważnienia Burmistrza przy udziale Policji, organu uprawnionego do nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska, przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów środowiskowych w tym uchwał antysmogowych na terenie Słupcy.

Celem kontroli była poprawa jakości powietrza a tym samym poprawa zdrowia mieszkańców i większego komfortu życia,

Przeglądem objęto teren całego Miasta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zadymienie, nieprzyjemny zapach i inne budzące podejrzenie używania niewłaściwej jakości paliw), przeprowadzano szczegółowe kontrole. Dotyczyło to nieruchomości przy ulicach: Wygonowa, Reymonta, Jeziorna, Prusa, Tuwima, Plac Parysa, Warszawska, Słowackiego oraz Traugutta. Ogółem skontrolowano 11 nieruchomości.

Podczas kontroli informowano Mieszkańców o zakazie spalania odpadów, prawidłowym rozpalaniu pieca  i sankcjach grożących za używanie niewłaściwego paliwa, nakładanych przez upoważnione organy /Spalanie odpadów komunalnych w domowym piecu stanowi naruszenie art. 191 ustawy o odpadach – „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Dz. U. z  2018 r. poz. 992 ze zm./.

Mieszkańcy skontrolowanych posesji uważają, że wzbudzające podejrzenie dymy wydobywające się z kominów  były efektem  rozpalania pieca węglem i drewnem –najprawdopodobniej niewłaściwej jakości.

Musimy pamiętać, że jakość powietrza to wspólny interes mieszkańców Miasta. Przestrzeganie wysokich standardów środowiska, tj. jakości powietrza, wody i gleby podnosi potencjał ekonomiczny i wizerunkowy Miasta, motywuje mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu .

W tym celu na terenie Miasta w 2 punktach zostaną zamontowane czujniki do badania jakości powietrza wraz z tablicą LED ( Plac Szkolny przy SP 1 oraz ulica Traugutta).

Kontrole prowadzone są na bieżąco.

 

Poradnik antysmogowy znajdą Państwo w Urzędzie Miasta pokój 313 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta:  http://archiwum.miasto.slupca.pl/blog/2018/04/10/ochrona-powietrza-uchwala-antysmogowa/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125