Gmina Miejska Słupca zakupiła nowoczesny sprzęt

Gmina Miejska Słupca zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Dziś w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy miało miejsce uroczyste przekazanie powyższego sprzętu jednostce OSP w Słupcy. Burmistrz Miasta Słupcy Pan Michał Pyrzyk przekazał sprzęt na ręce Naczelnika i V-ce Prezesa Zarządu Pana Piotra Rogowicza. Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 5 252,53 zł.
Na mocy podpisanych umów jednostka OSP w Słupcy otrzymała wysokociśnieniową poduszkę pneumatyczną, osprzęt do zasilania poduszek wysokociśnieniowych i butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych. Wkład własny gminy w zakup sprzętu wyniósł tylko 52,53 zł.
Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) na rok 2018 oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zakupiony sprzęt

Zakupiony sprzęt

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Zakupiony sprzęt

Zakupiony sprzęt

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125