Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2018.10.31

BRM.0012.58.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 5 listopada 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2017/2018 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 rok – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk 8.
i. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2019 rok – druk nr 10.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2018.10.31

 

BRM.0012.58.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 6 listopada 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

 

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2017/2018 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 rok – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk 8.
i. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2019 rok – druk nr 10.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125