XXXIX sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.39.2018

Słupca, dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
XXXIX sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

27 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje z działalności:
a) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 1,
b) Muzeum Regionalnego – druk nr 2,
c) Miejskiego Domu Kultury – druk nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2017 rok – druk nr 4.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupcy za I półrocze 2018 roku – druk nr 5.
9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – druk nr 6.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 8.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Słupca – druk nr 9.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125