Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2018.07.11

 

BRM.0012.53.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 16 lipca 2018r. (tj.poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

 

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 6.
g. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy.
h. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr 7.
i. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 8.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 9.
k. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 10.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2018.07.11

 

BRM.0012.53.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 17 lipca 2018r. (tj.wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 6.
g. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy.
h. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr 7.
i. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 8.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 9.
k. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 10.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125