Wielki Flis Niepodległości 1918-2018

Ponad tysiącletnia historia Państwa Polskiego nierozłącznie związana jest z rzeką Wartą. Zapewniała ona swobodny przepływ towarów i ludzi, wymianę kulturalną między narodami europejskimi umożliwiała kontakt z krajami zamorskimi poprzez port na wyspie Wolinf a potem w Szczecinie. Przez wieki całe częstym widokiem były spławiane rzeką tratwy z drewnem pozyskiwanym w nadwarciańskich lasach, podstawowym budulcem domów/ statków itd.

FLIS NIEPODLEGŁOŚCI ma nas przybliżyć do tej tradycji. Pragniemy także podkreślić rolę Wielkopolan w umocnieniu rodzącej się po fatach zaborów Wolnej Niepodległej Polski. Flis rozpocznie się w Kole gdzie na bindudze flisacy z Ulanowa wiązać będą tratwę. Popłynie ona do Szczecina, „do pala” zatrzymując się na nocny pobyt w miejscowościach położonych nad rzeką Wartą i Odrą zgodnie z przedstawionym harmonogramem (patrz załącznik).

Miasto wspiera to przedsięwzięcie i Słupcę reprezentować będą Stefan Rdesiński i Wojciech Kosmalski.

Zapraszamy mieszkańców miasta, harcerzy i wodniaków do włączenia się w tą niespotykaną od dziesięcioleci ekspedycję rzeczną.

Wielki Flis Niepodległości 1918-2018

Wielki Flis Niepodległości 1918-2018

 

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125