Kocham Cię Polsko!

Kocham Cię Polsko!

Pod takim hasłem w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości  odbył się w środę (18.IV.2018 r.)  w Przedszkolu nr 4 „Jarzębinka” międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Polsce. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie zgłosiło się Przedszkole Nr 2 ,,Miś” w Słupcy.

Celem  konkursu było m.in. popularyzowanie wiedzy o Polsce, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego kraju, oraz kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Scenariusz konkursu  opracowały i przeprowadziły nauczycielki  K. Głuchowska oraz P. Wiechcińska. Wszystkich gości przywitała dyrektor przedszkola  Iwona Buśkiewicz, która podkreśliła znaczenie oddziaływań wychowawczych przedszkola w rozbudzaniu uczuć patriotycznych u dzieci, podziękowała dyrekcji i nauczycielkom  Przedszkola ,,Miś” za skorzystanie z zaproszenia i życzyła dzieciom udanej zabawy i zdrowej rywalizacji.

Konkurs rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu Polski oraz obejrzeniem filmu ,,Symbole narodowe”. Po zapoznaniu z zasadami i punktacją konkursową wyłonione drużyny przystąpiły do rozwiązywania zadań. Wśród  nich znalazły się m.in. rozwiązywanie krzyżówki, której  głównym hasłem było słowo POLSKA , układanie puzzli przedstawiających godło Polski, zagadki, quizy, rozpoznawanie legend, polskich melodii, oraz znanych Polaków.
Podczas  konkursu dzieci obu drużyn wykazały się dużą wiedzą  i umiejętnościami  praktycznymi, więc rozwiązanie zadań nie sprawiło większych problemów.

Nad poprawnym przebiegiem  konkursu czuwało jury w składzie : inspektor ds. oświaty p. Mariusz Król, dyrektor Przedszkola  Nr.2 „ Miś” p.U. Michlicka oraz dyrektor Przedszkola  Nr.4 „Jarzębinka” I. Buśkiewicz Po podliczeniu punktacji okazało się że 1 punktem wygrała grupa ,,Słoneczka ” z przedszkola  ,, Miś’’ GRATULUJEMY!
Wszystkich uczestników nagrodzono gromkimi brawami. Każdy z nich otrzymał nagrody indywidualne. Grupy przedszkolne  biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Konkurs wiedzy o Polsce był nie tylko sprawdzianem wiadomości przedszkolaków ale również okazją do integracji i wspólnej zabawy dzieci z ,,Misia ‘’ i ,,Jarzębinki”.

Konkurs Kocham Cię Polsko

Konkurs Kocham Cię Polsko

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125