Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 27marca 2018 r.

Informacja
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
z dnia 27marca 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, zmienionej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r.  oraz z dnia 26 marca 2018 r.Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych w gminach

lp. kod
TERYT
nazwa
jednostki
liczba urzędników wyborczych
  powiat gnieźnieński    
1 300301 m. Gniezno 3
2 300302 gm. Czerniejewo 2
3 300303 gm. Gniezno 2
4 300304 gm. Kiszkowo 2
5 300305 gm. Kłecko 2
6 300306 gm. Łubowo 2
7 300307 gm. Mieleszyn 1
8 300308 gm. Niechanowo 2
9 300309 gm. Trzemeszno 2
10 300310 gm. Witkowo 2
  powiat kolski    
11 300901 m. Koło 2
12 300902 gm. Babiak 2
13 300903 gm. Chodów 1
14 300904 gm. Dąbie 2
15 300905 gm. Grzegorzew 2
16 300906 gm. Kłodawa 2
17 300907 gm. Koło 2
18 300908 gm. Kościelec 2
19 300909 gm. Olszówka 1
20 300910 gm. Osiek Mały 2
21 300911 gm. Przedecz 1
  powiat koniński    
22 301001 gm. Golina 2
23 301002 gm. Grodziec 2
24 301003 gm. Kazimierz Biskupi 2
25 301004 gm. Kleczew 2
26 301005 gm. Kramsk 2
27 301006 gm. Krzymów 2
28 301007 gm. Rychwał 2
29 301008 gm. Rzgów 2
30 301009 gm. Skulsk 2
31 301010 gm. Sompolno 2
32 301011 gm. Stare Miasto 2
33 301012 gm. Ślesin 2
34 301013 gm. Wierzbinek 2
35 301014 gm. Wilczyn 2
  powiat słupecki    
36 302301 m. Słupca 2
37 302302 gm. Lądek 2
38 302303 gm. Orchowo 1
39 302304 gm. Ostrowite 2
40 302305 gm. Powidz 1
41 302306 gm. Słupca 2
42 302307 gm. Strzałkowo 2
43 302308 gm. Zagórów 2
  powiat średzki    
44 302501 gm. Dominowo 1
45 302502 gm. Krzykosy 2
46 302503 gm. Nowe Miasto n/Wartą 2
47 302504 gm. Środa Wielkopolska 2
48 302505 gm. Zaniemyśl 2
  powiat śremski    
49 302601 gm. Brodnica 1
50 302602 gm. Dolsk 2
51 302603 gm. Książ Wielkopolski 2
52 302604 gm. Śrem 2
  powiat turecki    
53 302701 m. Turek 2
54 302702 gm. Brudzew 2
55 302703 gm. Dobra 2
56 302704 gm. Kawęczyn 2
57 302705 gm. Malanów 2
58 302706 gm. Przykona 1
59 302707 gm. Tuliszków 2
60 302708 gm. Turek 2
61 302709 gm. Władysławów 2
  powiat wrzesiński    
62 303001 gm. Kołaczkowo 2
63 303002 gm. Miłosław 2
64 303003 gm. Nekla 2
65 303004 gm. Pyzdry 2
66 303005 gm. Września 2
  miasto na prawach powiatu    
67 306201 m. Konin 3

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 1. Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Al. 1–go Maja 7, 62–510 Konin.
 2. W zgłoszeniu podaje się:
 • imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców)
 • wykształcenie
 • miejsce pracy
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego
 • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.191 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138).
 1. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, która powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę
 2. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej
 3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r.
 4. Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do Delegatury pocztą elektroniczną na adres konin@kbw.gov.pl jednakże w terminie wymienionym w pkt. 5 muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

 

 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Koninie
/-/ Anna Deręgowska

ZAŁĄCZNIKI

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125