Podsumowanie roku strzeleckiego 2017

Podsumowanie roku strzeleckiego 2017 – Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”

Dla Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” 2017 był rokiem bardzo pracowitym. Działania szkoleniowe dotyczące strzelectwa sportowego i obronności skierowane były wyłącznie do młodzieży, nie tylko z terenu Miasta Słupcy czy powiatu słupeckiego, ale i z Wielkopolski.

W minionym roku przeprowadzono około 50 treningów i zawodów strzeleckich, kurs survivalu i pierwszej pomocy. Jedne działania Stowarzyszenie podejmowało samodzielnie, inne z udziałem takich instytucji jak Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Miasto Słupca, Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Słupcy.

W ramach działania Stowarzyszenia przeprowadzono szereg mniejszych zawodów: Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego z okazji 154. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego (23.01.2017); Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego z okazji Dnia Kobiet (06.03.2017); Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego na Powitanie Wiosny (20.03.2017); Zawody Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (04.05.2017); Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego z okazji 200. Rocznicy Śmierci Tadeusza Kościuszki (23.10.2017); Zawody w Pojedynku Strzeleckim z Karabinka Pneumatycznego z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (09.11.2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 17.11.2017 dla młodszej młodzieży) w sumie 7 spotkań, 100 osobo-startów.

Dużym wyzwaniem organizacyjnym było przeprowadzenie Finału Wojewódzkiego 56. Edycji Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „O srebrne muszkiety – 2017” (Słupca, 09.05.2017) – wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Słupcy. Na ten cel pozyskano środki z ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Słupcy konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2017 – 2000 zł. Do zmagań stanęło 17 trzyosobowych drużyn uczniowskich (51 zawodników) z Bolechowa, Kalisza, Kłodawy, Konina, Kościelca, Leszna, Poznania, Słupcy, Zagórowa. W sumie tego dnia na strzelnicy było około 100 osób!

Stowarzyszenie po raz pierwszy złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, skąd na strzelectwo sportowe udało się pozyskać 5000 zł. To pozwoliło m.in. na zakup karabinka pneumatycznego, a także umożliwiło prowadzenie zajęć z 20 osobową grupą młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Kolejny raz udało się uzyskać wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację już IV edycji projektu „W drodze do Wojska” (partnerem w projekcie był Powiat Słupecki, całkowita wartość projektu w 2017 – 18715 zł.  Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. Zajęcia obejmowały szkolenie edukacyjno – informacyjne dla 500 uczniów oraz szkolenie specjalistyczne dla 20 uczniów. Program zajęć praktycznych przewidywał szkolenie strzeleckie zakończone zawodami, kurs survivalu i pierwszej pomocy oraz wyjazd do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

 Podsumowanie roku strzeleckiego 2017 – Stowarzyszenie "Z Wiatrem i pod Wiatr"

Podsumowanie roku strzeleckiego 2017 – Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”

/Informacja i zdjęcia:Karol Biadasz – instruktor strzelectwa, Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”/
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125