Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji

We wtorek (16 stycznia 2018 roku), w sali narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. Sesja zwołana została na podstawie § 7 ustęp 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/280/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
Sesję otworzył i do czasu powołania przewodniczącego Rady poprowadził Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, który powitał zaproszonych gości, wręczył każdemu z radnych informację o wyborze, a następnie od radnych odebrał uroczyste ślubowanie (jedna radna była nieobecna – złoży ślubowanie na następnej sesji). Odczytany został także porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
8.    Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
9.    Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
10.    Wolne wnioski i zapytania.
11.    Zamknięcie I sesji  IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Podczas  inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy powołano Komisję Skrutacyjną,  która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów na przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, a także sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Klaudia Wiśniewska, Sonia Wojtkowiak, Krzysztof Drangowski. Głosowanie było tajne, po podliczeniu głosów, okazało się, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta została Julia Wojtczak, wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Żminkowski  i Gabriela Zawal, natomiast sekretarzem został Adrian Nowak.

http://twojaslupca.pl/mlodzi-radni-ruszyli-do-pracy/

Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji

Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125