Zakończono projekt „W drodze do wojska”

Zakończono projekt „W drodze do wojska”.

W 2017 roku Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” po raz kolejny otrzymało środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu p.t.: „W drodze do wojska”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Projekt realizowany był od 10 sierpnia do 15 grudnia 2017 r. Jego celem było kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów działających na rzecz obronności. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. Zajęcia z młodzieżą obejmowały wykłady w szkołach, dotyczące m.in. celu projektu, zasad naboru do zawodowej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, zagadnień związanych ze strzelectwem. W tej części projektu uczestniczyło prawie 400 uczniów z 20 klas. Z całej grupy młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu do szkolenia specjalistycznego mogło przystąpić 20 uczniów.

Program zajęć przewidywał szkolenie strzeleckie z karabinków pneumatycznych, szkolenie z pierwszej pomocy, kurs survivalu, wyjazd do Jednostki Wojskowej w Powidzu. Cykl treningów został rozpoczęty i zakończony zawodami z karabinka pneumatycznego. Podczas zwodów strzeleckich na zakończenie projektu, które odbyły się 14 grudnia, zdobywcy miejsc I –VI otrzymali statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik szkolenia specjalistycznego otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z pierwszej pomocy oraz z survivlau.

Była to już czwarta edycja projektu „W drodze do wojska”, całkowita wartość projektu w 2017 r. to 18715 zł, środki pochodzące z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiły 14363 zł. W sumie w ciągu ostatnich 4 lat Stowarzyszenie zrealizowało przy współudziale MON 5 projektów skierowanych do młodzieży z terenu powiatu łącznie na kwotę 87301 zł, z czego wielkość dotacji z MON wyniosła 73663 zł.

Pomysłodawcą wszystkich projektów i osobą czuwającą nad przebiegiem całości procesu szkolenia był Karol Biadasz – instruktor strzelectwa.

Partnerem projektu w 2017r. był Powiat Słupecki.

Zakończono projekt „W drodze do wojska”

Zakończono projekt „W drodze do wojska”

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125