Zabytkowy Park Miejski- bez uwag

W dniu 19 września 2017r. w zabytkowym parku Miejskim została przeprowadzona kontrola przez Przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Jak ustalono podczas kontroli stan zachowania parku nie budzi zastrzeżeń.
Wg protokołu z kontroli: „Stan zdrowotny zieleni parkowej jest zadowalający, na bieżąco usuwane są drzewa obumarłe i zagrażające bezpieczeństwu. Systematycznie prowadzone są w parku prace porządkowe i pielęgnacyjne, powierzchnie trawiaste wykaszane, zieleń parkowa uzupełniania nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Główne alejki parkowe oświetlone. Park wyposażony w ławki i kosze na odpadki. Utrzymany w dobrym stanie. Nie stwierdzono nieprawidłowości”.
Wcześniejsza kontrola zabytkowego Parku Miejskiego przeprowadzona w dniu 13.04.2017r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy również nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i sanitarno-technicznego.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125