Budżet Obywatelski – karta do głosowania

Załącznik nr  2 do regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy

KARTA DO GŁOSOWANIA

Zadania o znaczeniu ogólnomiejskim

Prosimy o wybranie maksymalnie jednego zadania poprzez postawienie „X” w kolumnie po prawej stronie.

 

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* WYBÓR
1. Budowa chodnika przy ulicy Słowackiego

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł
2. Budowa chodnika przy ulicy Zagórowskiej

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł
3. Budowa chodnika przy ulicy Pyzderskiej

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł
4. Modernizacja ulicy Ogrodowej

(zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł)

120.000 zł
5. Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz z towarzyszącą wokół infrastrukturą architektury miejskiej

W rejonie następujących ulic: Aleja Tysiąclecia, Gajowa A. Szeluty, Koszucka, M.Jareckiego, Jeziorna

120.000 zł
6. „Ogródek Jordanowski”

Plac zabaw w parku tzw. ”Ogródek Jordanowski”

120.000 zł
7. Modernizacja bocznego boiska piłkarskiego przy
ul. Gajowej w kompleksie Orlik
Słupca ul. Gajowa 2
120.000 zł
8. Adaptacja pomieszczeń dla siedziby Stowarzyszenia Słupecki Klub Mam

Budynek Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 27

120.000 zł
9. „CZÓŁNO I KSIĄŻKA”( wykonanie łodzi dłubanej – repliki łodzi z okresu kultury łużyckiej + model oraz wydanie książki nawiązującej do tego okresu i miejsca w rejonie Słupcy 50.000 zł

 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Dane głosującego (proszę czytelnie wypełnić)
Imię:………………………………………..
Nazwisko:…………………………………
PESEL:…………………………………….
Adres zamieszkania………………………
Ja, którego/rej dane zawarte są w powyższej tabeli oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21.

 

 

………….                                                                  ………………..

Data                                                                                  Podpis

Karta do głosowania BO 2018


Link do karty aktywnej

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125