Karta do głosowania

Załącznik nr 2 do regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy

KARTA DO GŁOSOWANIA
Zadania o znaczeniu ogólnomiejskim
Prosimy o wybranie maksymalnie jednego zadania poprzez postawienie „X” w kolumnie po prawej stronie.

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* WYBÓR
1. Budowa chodnika przy ulicy Słowackiego ( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł ) 120.000 zł

2. Budowa chodnika przy ulicy Zagórowskiej ( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł ) 120.000 zł

3. Budowa chodnika przy ulicy Pyzderskiej ( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł ) 120.000 zł
4. Modernizacja ulicy Ogrodowej ( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł ) 120.000 zł
5. Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz z towarzyszącą wokół infrastrukturą architektury miejskiej W rejonie następujących ulic: Aleja Tysiąclecia, Gajowa A. Szeluty, Koszucka, M.Jareckiego, Jeziorna 120.000 zł
6. „Ogródek Jordanowski” Plac zabaw w parku tzw. ”Ogródek Jordanowski” 120.000 zł
7. Modernizacja bocznego boiska piłkarskiego przy ul. Gajowej w kompleksie Orlik Słupca ul. Gajowa 2 120.000 zł
8. Adaptacja pomieszczeń dla siedziby Stowarzyszenia Słupecki Klub Mam Budynek Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 27 120.000 zł
9. „CZÓŁNO I KSIĄŻKA”( wykonanie łodzi dłubanej – repliki łodzi z okresu kultury łużyckiej + model oraz wydanie książki nawiązującej do tego okresu i miejsca w rejonie Słupcy 50.000 zł
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Dane głosującego
(proszę czytelnie wypełnić)
Imię:

Nazwisko:

PESEL:     

Adres zamieszkania
Miejscowość:
  Kod:  
Ulica:

Nr domu/Nr mieszkania 

Ja, którego/rej dane zawarte są w powyższej tabeli oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21.

 

Data: Podpis

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125