Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.06.22

BRM.0012.39.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 26 czerwca 2017r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Place zabaw i boiska sportowe – oferty zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016 – 2020 – druk 1.
b. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2017 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2017.06.22

BRM.0012.39.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 czerwca 2017r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016 – 2020 – druk 1.
b. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2017 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125