Informacja w sprawie zmiany nazw ulic w Słupcy

W związku z realizacją ustawowego obowiązku zmian nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny a w konsekwencji podjęciem przez Radę Miasta Słupcy stosownych uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic w Słupcy informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Zygmunta Berlinga została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego w dniu 5 czerwca 2017r.  Poz. 4218.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego w dniu 5 czerwca 2017r. Poz. 4219.

Z uwagi na powyższe nowe nazwy ulic obowiązują od dnia 20 czerwca 2017r.

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Ponadto zgodnie z ustawą pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125