Emisje radiowe w czerwcu 2017

Emisje radiowe w czerwcu 2017

Temat rozmowy: kryta pływalnia w mieście

Temat rozmowy: odbiór i gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta

Temat rozmowy: o czym rozmawiać będą radni na sesji Rady Miasta 29 czerwca 2017

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125