Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023” wyłożony do wglądu!!

9 czerwca 2017 00:00do26 czerwca 2017 00:00

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023”. Dokument jest w trakcie opracowywania, jednak przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag do projektu. Termin ich składania upływa 26 czerwca 2017 r.
Wersja elektroniczna dokumentu będzie dostępna na stronie Urzędu Miasta w Słupcy w zakładce dotyczącej „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023” lub w Urzędzie Miasta w Słupcy pok. 318.
Dokument będzie udostępniony wraz z formularzem uwag.
Zachęcam do zapoznania się z dokumentem oraz do zgłaszania uwag.

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk /-/

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125