Statystyczne badania rolne

Jaki mają charakter statystyczne badania rolne”?
Badaniami rolnymi objęte są wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne na terenie województwa
wielkopolskiego. Przeprowadzane one są metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania
z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie
internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl/.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125