Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca  zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się

7 czerwca br. (środa) o godz. 13:00
w sali kina Sokolnia w Słupcy.

Podczas spotkania, prowadzonego przez ekspertów z firmy GreenWood Sp. z o.o. z Warszawy, rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i o samym Programie Rewitalizacji, który obejmuje obszary naszego miasta wymagające szczególnych działań, omawiający przedsięwzięcia, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, a także źródła pozyskania środków finansowych na zaplanowane działania.
Liczymy na Państwa obecność na spotkaniu!

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk /-/

Program spotkania:
1. Przywitanie uczestników przez Burmistrza Miasta Słupcy – Michała Pyrzyka
2. Prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy i założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca
3. Przerwa kawowa i poczęstunek
4. Dyskusja, zgłaszanie uwag i propozycji działań

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125