Możliwość składania wniosków w Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2016-2023 na zadania, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięć:
3.1 LSR tj.: „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” (więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-12017g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/)

3.2 LSR tj.: „Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” (więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-22017g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/)

3.3 LSR tj.: „Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru” (więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-32017g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/)

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125